Arbejdsgiver

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
En arbejdsgiver er en person der ansætter folk til at udføre et specifikt arbejde for sig. Ved at gøre dette påtager arbejdsgiveren sig en risiko, som består i at skulle betale løn til en medarbejder som han ikke kan være helt sikker på vil skabe merværdi for virksomheden eller organisationen. En god sikkerhed for arbejderen er at melde sig ind i en akasse, så han har mulighed for at få dagpenge.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
For denne risiko får arbejdsgiveren den belønning som arbejderen skaber af merværdi, udover sin løn, til firmaet. På den måde indgår arbejdsgiveren og arbejderen i et kontrakt forhold, hvor arbejderen sælger noget af sin arbejdskraft til arbejdsgiveren. Arbejderen har mindre risiko ved arbejdet, da han via kontrakten er sikker på at modtage sin løn, langt hen ad vejen.

Argumentet for hvorfor arbejderen ikke skal betales for sit fulde arbejde, altså det fulde beløb af den værdi han er skaber, er netop pga. Den risiko som arbejdsgiveren påtager sig ved at ansætte arbejderen. Dette er hele fundamentet i begrebet arbejde. Arbejderen kan lave en lønsikring, og derved sikre sig at han ikke mister hele sin løn, i tilfældet af fyring.