Kontanthjælp

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Som et resultat af en socialdemokratisk arbejdsmarkedspolitik kan man som borger i Danmark modtage kontanthjælp hvis man står uden arbejde. Det er for at sikre et minimums niveau af velfærd for alle i Danmark.

For at få kontanthjælp går du ned i dit nærmeste jobcenter og melder dig ledig, og du vil herefter skulle stå fuldt til rådighed overfor arbejdsmarkedet. Du skal her være opmærksom på at du vil blive tilbudt forskellige jobs, og at du allerede dagen efter du har tilmeldt dig, kan risikere at skulle møde op til aktivering.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Hvis du ikke får et job tilbudt med det samme, får du en ansøgningsblanket som du så skal udfylde. Denne afleverer du til din kommune og de vil så tage stilling til om du er berettet til at modtage kontanthjælp.

Den maksimale kontanthjælpssats er i 2009 på 12.629kr. Men det er de færreste der vil få så meget. Det afhænger alt sammen af dine forhold, om du har børn m.m.

Kontanthjælp er det samme som det man tidligere kaldte bistandshjælp.