Fratrædelsesgodtgørelse

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Hvis du har arbejdet i den samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 og 3 måneders løn.

Det er en ordning der giver en lidt større sikkerhed for langtidsansatte, hvorved fratrædelsesgodtgørelsen kan virke som et incitament for arbejdsgiveren til at beholde medarbejdere. Man kunne kalde det funktionærernes gyldne håndtryk, for mange års godt og stabilt arbejde.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Man skal betale skat af alt der overstiger 8000kr af fratrædelsesgodtgørelsen, og man kan har ret til den også selvom man er blevet fyret. Her kan man lave en kontraopsigelse, hvorved man som sådan alligevel selv har sagt op.

Hvis man er i pensionsalderen, har man ikke længere ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Dog har man både på efterløn og invalidepension, stadig ret til en fratrædelsesgodtgørelse, såfremt man har været på samme arbejdsplads i lang nok tid.