Barselsregler

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Bliver du gravid, står du under din barselsorlov ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og du har derfor ikke ret til dagpenge. Du har derimod ret til barselsdagpenge under din barselsorlov, hvis du er ledig og får arbejdsløshedsdagpenge.

Når du bliver gravid, skal du give dit jobcenter besked så snart som muligt samt kontakte din kommune og din a-kasse. Du har ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor der er fire uger til det forventede fødselstidspunkt. A-kassen skal oplyse kommunen om, hvad du har fået i dagpenge eller andre ydelser de sidste fire uger, inden du går på barsel.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Du har ikke pligt til at tage imod tilbud om arbejde under din barselsorlov. Du har heller ikke pligt til at skulle i aktivering under din barselsorlov.

Hvis du bliver gravid, mens du er ledig, men ikke modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontant- eller starthjælp, har du som udgangspunkt ikke krav på barselsdagpenge. Det er derfor en rigtig god idé at være medlem af en a-kasse.

Som ledig har du ikke helt de samme muligheder for at udnytte den fleksible barselsorlov. Hvor lønmodtagere kan forlænge barselsorloven med op til 14 uger, så kan du som ledig højst forlænge med otte uger.