Arbejdsløs og dagpenge

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Hvis du skulle risikere at blive arbejdsløs, skal du opfylde to betingelser for at have ret til dagpenge. Den første betingelse er, at du har været medlem af en a-kasse i mindst et år. Dog er det vigtigt at understrege, at hvis du er nyuddannet, så har du ret til dagpenge allerede en måned efter, du dimitterer.

Den anden betingelse er en dokumentation af, at du har haft arbejde i et bestemt antal timer, imens du har været medlem af en a-kasse. Hvis du har haft job og fået løn for 1.924 arbejdstimer de seneste tre år, kan du være fuldtidsforsikret, mens du som deltidsforsikret kun skal have optjent 1.258 timer de seneste tre år. Hvis du er nyuddannet, tæller uddannelsen som arbejde.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Er du selvstændig kan du også få dagpenge. Du skal have været medlem af en a-kasse i et år og skal kunne dokumentere, at du har haft såkaldt ”væsentligt arbejde” i gennemsnitligt mindst 30 timer pr. uge det seneste år.

For at få dagpenge skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet, og du skal være aktivt jobsøgende. For at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du være tilmeldt Jobcenteret, oprette et CV på www.jobnet.dk, møde til indkaldte samtaler hos din a-kasse og hos Jobcenteret, være jobsøgende og følge en jobsøgningsplan, du har lagt i samarbejde med din a-kasse.