Dagpenge og rejse

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Er du ledig, og modtager du dagpenge, så kan du ikke uden videre tage ud at rejse. En af reglerne for at kunne modtage dagpenge er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Med dette er det underforstået, at du skal kunne reagere på et jobtilbud med dags varsel. Derfor kan du ikke uden videre rejse udenlands i mere end én dag, da du så ikke har mulighed for at tjekke din post dagligt og møde på arbejde dagen efter. Hvis du alligevel rejser og bliver indkaldt til møder, samtaler eller job, mens du er væk og derfor ikke kan møde op, risikerer du en karantæne, der nedsætter dine dagpenge.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Du har dog mulighed for at flytte din adresse i en periode, hvis du ønsker at tilbringe noget tid i eksempelvis sommerhus. Kravet er bare, at du stadig er aktivt søgende og ellers opfylder de generelle pligter som dagpengemodtager. Adresseændringen skal meldes direkte til a-kassen og Jobcenteret.

For at du lovligt kan rejse, skal du meddele det til Jobcenteret 14 dage før, du har planlagt at rejse og din a-kasse én dag før, du rejser. Der må imidlertid ikke foreligge aftalte mødedatoer eller andre pligter, der skal opfyldes, i den periode, du ønsker at rejse. Hvis dette skulle ske, må du udsætte din rejse.