Lønseddel

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Som lønmodtager har man krav på at få udleveret en lønseddel fra sin arbejdsgiver, hver gang der går løn ind på kontoen. Lønsedlen skal som minimum oplyse følgende: virksomhedens CVR-nummer, hvor mange timer du har arbejdet, om det er akkordarbejde, om du har haft overarbejde, om du har fået løn under sygdom, din ferie- og søgnehelligdagsopsparing, eventuel kørselsgodtgørelse, ATP, pensionsindbetaling og eventuel godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Det er væsentligt, at du holder styr på dine lønsedler. Beregning af dagpenge sker nemlig på baggrund af de seneste 12 måneders indkomst, og så er det vigtigt, at du gemmer dine lønsedler i mindst et år.

For at kunne få dagpenge skal du kunne bevise, at du indenfor de seneste tre år har arbejdet mindst 1.924 timer. Det kan du have svært ved at bevise, hvis du ikke har gemt dine lønsedler.

Det er en god idé at gå din lønseddel igennem, hver gang du modtager den, uanset om du er i arbejde, på dagpenge, på kontanthjælp eller andet. Du skal undersøge, om alle oplysninger er korrekte. Gør indsigelse med det samme, hvis der er noget, der ikke stemmer, eller hvis du har spørgsmål til lønsedlens oplysninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Post Navigation