Dagpenge og sygdom

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Da det kun er muligt at få dagpenge, når du står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du derfor ikke modtage dagpenge, når du er syg. Din sygdom bliver i stedet for godtgjort ved sygedagpenge, som kommunen udbetaler.

Hvad enten du er ledig eller i arbejde, så skal du melde dig syg til både din a-kasse og dit lokale jobcenter, for at du kan modtage sygedagpenge. Den første dag du bliver syg, er det vigtigt, at du straks tager affære. Du skal melde dig syg på dagpengekontoret i din kommune og sørge for, at kommunen har modtaget et udfyldt sygedagpengeskema inden otte dage efter din første sygedag. Dette skema kan du få hos din a-kasse.
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Efter du er blevet rask, er det vigtigt, at du meddeler dette til dit lokale jobcenter og din a-kasse, således at de ved, at du nu igen er til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du igen er berettiget til dagpenge. I den forbindelse skal du sende din sidste opgørelse over sygedagpenge samt datoen for raskmeldingen, så din udbetaling af dagpenge ikke bliver forsinket.

Hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage, skal du afmeldes jobcenteret og først indmeldes igen, når du er rask og klar til at få dagpenge igen. Tag i denne forbindelse kontakt til din a-kasse for at forsikre dig om, at de ved, at du er rask igen.

Er du i almindeligt lønnet job, vil du komme over på sygedagpengeordningen efter 30 dages fravær. Det er altså ikke kun når du er på dagpenge at du kommer over på denne ordning. Det er en noget skrappere ordning end dagpenge, og regeringen vil rigtig gerne have syge i arbejde igen.

Det kan føles som en klapjagt på de syge, så det gælder om at være hurtigt ude og få svaret på de henvendelser der kommer fra kommunen, rettidigt. Dette altså også selvom du allerede har et job.

Vores holdning her på bloggen, er at sygedagpengeordningen er uholdbar, og kriminaliserer de syge. Der er brug for lempelser, og en større forståelse af den syge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Post Navigation