Det nye dagpengesystem 2015

pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com
Så er den længe ventede dagpengereform, eller forslagene dertil, kommet for dagens lys. Man har forsøgt at imødekomme et ønske om at skabe en større tryghed for dagpengemodtagere, samtidig med at man ville modernisere dagpengesystemet. Dertil er det naturligvis også målet af folk uden arbejde skal tilskyndes til at komme i Job, som om de ikke ønskede det selv?

Anyway, de overordnede linjer i dagpengekommisionens forslag er som følger:
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com

 • Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening: Du behøver ikke længere at arbejde sammenlagt i 12 måneder for at optjene ret, men kan optjene lønnen sporadisk og usammenhængende. Dette hjælper specielt folk der er ansat på kortere projekter.
 • Optjening af dagpengeret: Optjening af dagpengeret er ikke længere baseret på arbejdstid men på løn. Kravet er 212.400kr for optjening af fuld dagpengeret. Man kan dog maks optjene 17.700kr om måneden, således at man altså ikke kan optjene dagpengeret på under 12 måneder.
 • Forbrug af dagpengeret: Dagpengeforbrug opgøres nu i timer frem for uger. Det gør systemet mere fleksibelt. Fx giver 15 timers ledighed ikke en uges “straf”, men derimod kun 15 timer.
 • Karensdage hver tredje måned: hvor man ikke kan få dagpenge. Hvis man kan skaffe sig arbejde, der svarer til fem dage, kan man slippe for karensdage.
 • Ny Satsberegning: Dagpengesatsen bestemmes nu udfra de højest lønnede 12 måneder indenfor en 24 måneders periode.
 • Ny Dimmitendsats: Forsøgere 82% af fuld dagpengeret, ikke forsøgere: 71,5% af fuld dagpengeret.
 • G-Dage: Er sat til 2 dage, så det er fast for alle former for arbejde. G-Dage er penge arbejdsgiveren skal betale.
 • Stramninger ved omfattende brug af dagpengesystemet: Har man været på dagpenge i 4 år de sidste 8 år, bliver man nu frataget en måneds dagpenge.

Nye Særregler:
pagead2.googlesyndication.com (function(){var r=this,aa=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice... pagead2.googlesyndication.com

 • Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes. Dermed kan denne gruppe få dagpenge på samme vilkår som øvrige ledige.
 • Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en a-kasse, således at folkepensionister får mulighed for at få/bevare et medlemskab af en a-kasse og få hjælp til jobsøgning. Medlemsskabet giver ikke ret til dagpenge og forudsætter ikke indbetaling af stats- bidrag, men giver ret til hjælp til jobsøgning i jobcenteret som i dag og fremover ligeledes i a- kassen.
 • Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed med henblik på regel- forenkling og afbureaukratisering. Følgende 6 gyldige grunde afskaffes helt: Passiv rygning, produktion af krigsmateriel, fysisk vold, flere arbejdsforhold, sammenfald mellem arbejde og bolig, arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse.
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
 • Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer med henblik på at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.
 • De gældende regler for modregning af andet end lønindkomst digitaliseres yderligere. De pensioner, som skal modregnes i dagpengene, udskilles som i dag manuelt af a-kassen. De ophavsrettigheder og legater, som skal modregnes i dagpengene, oplyses af medlemmerne på tro og love og kontrolleres af a-kassen.
 • Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret, jf. Dagpengekommissio- nens anbefalinger.
 • Reglerne om feriedagpenge videreføres og tilpasses.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Du finder din praktikplads på Opsvinget.dk