Dagpengeregler 2016

Det er altid godt at være på forkant med reglerne, særligt når det kommer til regler, som kan sikre dig økonomisk, hvis nu du skulle gå hen og blive arbejdsløs eller syg. For at gøre det let for dig, har vi derfor samlet alle de dagpengeregler, som er gældende i 2016, som vi kunne finde.
Uanset hvilken a-kasse du er medlem af, er det beskæftigelsesministeriet, som har fremsat nogle bestemte krav. Opfylder du ikke disse krav, er du ikke berettiget til at få dagpenge. Nogle a-kasse har også nogle andre regler, som du skal overholde, men dette vil vi komme ind på senere.
De krav, som beskæftigelsesministeriet har pålagt er:
• Du skal være arbejdssøgende – Dette skal registreres ved det nærmeste jobcenter
• Du skal have et CV på Jobnet.dk. Dette er forholdsvis hurtigt og nemt at oprette, og det tager ikke lang tid
• Du skal have bopæl i Danmark. Da du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du også opholde dig i Danmark
• Som vi nævnte før, er det også et krav, at du står klar til at tage på et muligt arbejde på dagen
• Aktiv deltagelse i møder og andre samtaler, som jobcentret eller din a-kasse vil indkalde dig til
Et andet stort krav, for at være i stand til at få dagpenge er, at du skal have arbejdet i et bestemt antal timer – for at være helt præcis, er dette 1924 timer i løbet af 3 år. Hvis du kommer direkte fra skolen, skal du også være opmærksom på, at det ikke er alle skoler, som giver adgang til dagpenge. Handelsskolens grundforløb, HF, STX, HTX samt andre ungdomsuddannelser giver ikke adgang til dagpenge.

To typer dagpenge

I Danmark har vi to forskellige former for dagpenge. Den ene er arbejdsløshedsdagpenge, som langt størstedelen af danskerne får brug for i løbet af deres liv, og den anden er sygedagpenge. Hvis du lige er blevet arbejdsløs, vil du være i stand til at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, hvis du opfylder alle ovenstående krav. For at sikre, at du har arbejdet i løbet af de sidste to måneder, er der også følgende krav før du kan få dagpenge:
• Du skal have arbejdet i 74 timer (som minimum) hos din arbejdsgiver i løbet af de sidste 8 uger
Hvis du får arbejdsløshedsdagpenge, vil du kunne få dette i to år.
Er du ikke blevet arbejdsløshed på grund af fyring, men i stedet på grund af sygdom, har du mulighed for at få sygedagpenge. Ligesom med arbejdsløshedsdagpenge, skal du være bosat i Danmark, betale SKAT til den danske stat samt opfylde de andre krav, som er gældende.
For at være i stand til at få sygedagpenge, skal du være tilknyttet en arbejdsplads, da du skal være i beskæftigelse før sygdommen er kommet. Så snart du kan mærke, at din sygdom gør dig uarbejdsdygtig, skal du melde dette til din arbejdsplads.
Det vil være din arbejdsplads, som betaler sygedagpenge i de første 21 dage, hvorefter at din kommune vil tage over. Det er dog meget vigtigt, at du husker at melde dig syg 2 timer efter, at du oprindeligt skulle være mødt på din arbejdsplads, for hvis du ikke gør dette, har du slet ikke ret til at få dagpenge.
Du har ikke mulighed for at få sygedagpenge i 2 år, ligesom at du kan med arbejdsløshedsdagpenge. Når det kommer til sygedagpenge, kan du kun få det udbetalt i et år.

Aktivering når du er på dagpenge

Da de fleste a-kasser ikke kan lide, at deres medlemmer ikke laver noget, vil du blive tilbudt noget aktivering efter 6 måneders arbejdsløshed. Hvilken form for aktivering du kan få, afhænger af hvad din situation er. De fleste a-kasser er meget samarbejdsvillige, og de vil derfor kun give dig noget aktivering, som de mener kan være brugbart for dig.
Den form for aktivering de fleste bliver tilbudt er videreuddannelse i form af et kursus. A-kasserne har et bredt samarbejde med en masse forskellige centre, og de kan derfor tilbyde dig et kursus. Et kursus forbedre dine chancer for at få et arbejde, og det er altid en god idé, at se positivt på dette.
Så meget kan du få af dagpenge i 2016
Det er forskelligt fra person til person, hvor meget de kan få udbetalt i dagpenge. Det bliver nemlig udregnet ud fra den indkomst du havde, før du kom på dagpenge. Vi har dog samlet nogle tal for dig, og de tal som du kan se længere nede i artiklen, er det maksimale, som du kan være i stand til at få.
• Fuldtidsforsikrede: 836 kr. pr. dag.
• Deltidsforsikrede: 557 kr. pr. dag.
• Mindstesats: 686 kr. pr. dag.
• Dimittend, fuldtid: 686 kr. pr. dag.
• Dimittend, deltid: 457 kr. pr. dag.
• Ungesats, fuldtids: 418 kr. pr. dag.
• Ungesats, deltids: 279 kr. pr. dag.
Der gælder andre regler, hvis du er selvstændig. De enkelte a-kasser vil gå ind og kigge på hvor meget du har udbetalt til dig selv i løn, hvis der er tale om et selskab. Er der tale om et personligt ejet virksomhed, vil de gå ud fra hvor meget overskud du har haft i de sidste 5 år. Har du haft underskud hvert år, kan du ikke regne med at a-kasserne er villige til at udbetale dagpenge til dig.
Har du derimod haft overskud, vil din dagpengesats afhænge af hvor meget du har haft overskud de enkelte år. Der er ligeledes nogle andre satser for hvad du maksimalt kan få, når du er selvstændig.
Andre regler gælder for selvstændige

Løbende indberetning til kommunen

Efter at du har oprettet dit CV, og fået dig tilmeldt som ledig på Jobnet.dk, skal du være opmærksom på, at du skal gå ind hver 2. uge, for at sige, at du stadig er jobsøgende. Dette har kommunerne gjort, således at de kan se, at du rent faktisk prøver at finde et job.
Du skal også søge et bestemt antal stillinger om ugen. I 2016 bliver det krævet af dig, at du søger 2 stillinger, som du selv er interesseret i at skaffe. Du skal kunne dokumentere til samtaler og møder med Jobcentret eller din A-kasse, at du rent faktisk søger jobs, som du er interesseret i at få. Dette vil komme til at afspejle sig din ansøgning.