Indfødsretsprøven – 190 Spørgsmål og Svar

Indfødsretsprøven består af 40 udvalgte spørgsmål, hvoraf 32 skal besvares rigtigt. Herunder er der 190 spørgsmål og svar, som er nogle af dem man vil kunne blive spurgt om. Man har 45 minutter til at svare på 40 spørgsmål.


Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?

Dronning Margrethe 2
Dronning Dagmar
Dronning Margrethe 1

Hvad hedder det danske nationalflag?
Dannebrog
Dannevang
Dannevirke

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?
I Danmark er jeg født
Der er et yndigt land
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?
Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område
Uddannelsesområdet

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?
1944
1984
1802

Hvad er myndighedsalderen i Danmark?
16 år
20 år
18 år

Tillader den danske grundlov censur?
Nej
Ja

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?
Nej
Ja

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af køn?
Nej
Ja

Religionsfrihed i grundlovens forstand betyder, at borgerne har ret til at dyrke deres religion,
helt uden nogen begrænsninger
så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
hvis staten har godkendt religionen

Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?
Grundloven sikrer alle ret til en bolig
Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger
Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene

På hvilken af følgende måder kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)?
Folketinget tildeler ved lov udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab)
Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab)
Statsministeren beslutter, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)

Skal alle danske mænd aftjene værnepligt?
Ja, hvis de er egnede og har en højde over 1,70 m
Nej, det danske forsvar består kun af professionelle soldater ansat på kontrakt
Ja, hvis de er egnede og ikke trækker frinummer

I Danmark kan man blive pålagt ”et borgerligt ombud”. Hvad vil det sige?
Man kan blive pålagt at arbejde for en social institution eller i en forening
Hvis man bliver udpeget som for eksempel nævning (jurymedlem), har man pligt til at påtage sig dette hverv
Man har pligt til at tage en uddannelse

Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
9 år
11 år
7 år

Skal forældre til børn i den danske folkeskole betale penge til skolen for deres børns skolegang?
Nej
Ja, forældrene skal betale 50 % af udgifterne til læremateriale til skolen
Ja

Er der skolepligt i Danmark?
Ja, men forældre kan frit vælge, om deres barn skal gå i folkeskolen eller I en privat skole
Ja, alle børn skal gå i folkeskolen
Nej, forældre kan vælge, om deres barn skal undervises i folkeskolen, i en privat skole, eller om forældrene vil sørge for undervisning af barnet I hjemmet

Homoseksuelle kan i Danmark:
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Indgå et registreret partnerskab

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
i 1970’erne
i 1990’erne
i 1950’erne

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?
Faderen
Moderen og faderen har fælles forældremyndighed
Moderen

Offentlighedsloven indeholder regler om,
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
ordensreglerne for ophold på offentlige områder
at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
12 år
18 år
15 år

Kan der idømmes dødsstraf i Danmark?
Nej
Ja, men kun under krigstilstande
Ja, men dødsstraf har ikke været anvendt siden 1950

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
Alle, der er godkendt af politiet
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
Højesteret
Danmarks Øverste Domstol
Landsretten

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?
Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love
Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår ulovligheder

Den danske grundlovsdag fejres
Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni
Hvert år den 1. maj

Hvordan fejres sankthansaften den 23. juni?
Der brændes bål
Børnene klæder sig ud
Der sættes tændte stearinlys i vinduerne

Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om?
Danmarks historie
Dyre- og planteliv i Danmark
Sø- og handelsruter i Norden

Hvilken dansk forfatter skrev i 1700-tallet en række komedier, hvoraf nogle stadig bliver opført – for eksempel Jeppe på Bjerget?
Ludvig Holberg
Søren Kierkegaard
Georg Brandes

H.C. Andersen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilket af disse tre eventyr har han skrevet?
Den grimme ælling
Guldgåsen
Den bestøvlede kat

I hvilken by blev H. C. Andersen født?
Odense
København
Århus

Hvornår levede den danske filosof Søren Kierkegaard?
I 1800-tallet
I 1200-tallet
I 1600-tallet

Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet?
Den afrikanske farm
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Mit hjem i Rungsted

Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og I København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
Bertel Thorvaldsen
Vilhelm Bissen
C.W. Eckersberg

Var Vilhelm Hammershøi:
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

Var Asger Jorn:
Kunstmaler
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand

Var Tycho Brahe:
Forfatter
Kunstmaler
Videnskabsmand

Hvilken dansk videnskabsmand opdagede en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia?
Tycho Brahe
Niels Bohr
Ole Rømer

En af de mest kendte danske videnskabsmand er Niels Bohr. Hvad fik han Nobelprisen for i 1922?
Måling af lysets hastighed
Model for atomers opbygning
Teori om jordens magnetfelt

Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog?
Fransk
Nederlandsk
Tysk

Hvilken instruktør har instrueret Olsen Banden-filmene?
Erik Balling
Lars von Trier
Bille August

Hvem var én af hovedmændene bag Dogme 95-manifestet, der skabte stor international opmærksomhed omkring dansk film?
Lars von Trier
Gabriel Axel
Carl Th. Dreyer

Hvornår vandt Danmark EM i fodbold?
2000
1980
1992

Hvornår vandt det danske kvindelandshold VM i håndbold?
1997
1985
1972

Hvilken lampe er tegnet af arkitekten Poul Henningsen?
P. Henningsens natlampe
PH-lampen
Le Klint-lampen

Den danske arkitekt Jørn Utzon er kendt for at have tegnet:
Operahuset i Sydney, Australien
Guggenheim-museet i Bilbao, Spanien
Den Sorte Diamant, København

Hvad står betegnelsen ”Blomsterbørn” for?
Børn, som går i skovbørnehave
Personer, som samler på tørrede blomster
En del af ungdomskulturen i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne

Hvor mange indbyggere er der i Danmark?
Ca. 6,1 mio.
Ca. 5,4 mio.
Ca. 4,6 mio.

I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal?
Sønderjylland
Fyn
Nordjylland

Hvor stor en del af den danske befolkning har anden etnisk baggrund end dansk (det vil sige indvandrere og efterkommere af indvandrere)?
ca. 20 %
ca. 15 %
ca. 8 %

I 1980’erne og 1990’erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især?
Vietnam, Kina og Thailand
Sydamerika og Sydafrika
Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan

I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark?
I 1960’erne
I 1920’erne
I 1940’erne

Hvilken by er Danmarks største?
Århus
Odense
København

Hvilken by er Danmarks næststørste?
Århus
København
Odense

Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele?
Langeland
Sjælland
Jylland

I hvilken landsdel ligger Århus?
Jylland
Fyn
Sjælland

Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn?
Lillebælt
Storebælt
Øresund

Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn?
Lillebælt
Storebælt
Øresund

Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?
Storebæltsbroen
Øresundsbron
Lillebæltsbroen

Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse?
Tyskland
Storbritannien
Norge

Hvad hedder den største grønlandske by?
Paamiut (Frederikshåb)
Qaanaaq (Thule)
Nuuk (Godthåb)

Hvad hedder den største færøske by?
Vestmanna
Klaksvik
Thorshavn

Hvor stort er Danmarks areal?
ca. 43.000 km2
ca. 163.000 km2
ca. 283.000 km2

Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab?
Danmark, Færøerne og Grønland
Danmark, Grønland og Island
Danmark, Færøerne og Island

Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande?
Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland
Danmark, Island og Estland
Danmark, Grønland og Færøerne

Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling i ca. 965?
At han tog på vikingetogt til England
At han indførte enevælden
At han indførte kristendommen

Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?
Troen på Odin og Thor
Jødedommen
Kristendommen

Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt I middelalderen?
Jyske Lov
De fynske love
Københavns Lov

Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger?
Absalon
Ansgar
Amled

I en periode var de skandinaviske lande samlet i en union under den danske regent. Hvad hed denne union?
Kalmarunionen
Den skandinaviske union
Københavnerunionen

Hvad kaldes sange fra middelalderen, som ofte handler om riddere og andre fra adelsmiljøet ?
Kongeviser
Bondeviser
Folkeviser

Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
1760
1536
850

Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?
Der blev bygget flere klostre i Danmark
Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket
Danmark blev protestantisk

Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?
Christian 2.
Christian 4.
Frederik 3.

Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især I 1600-tallet?
Finland
Sverige
Norge

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
1160
1360
1660

Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet?
1588
1788
1388

Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.?
A. G. Moltke
J. H. E. Bernstorff
J. F. Struensee

Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde?
England (Storbritannien)
Frankrig
Sverige

Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848?
Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution
Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt
Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden

I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig
Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover
Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder

Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet?
Den danske statskasse gik bankerot
Danmark mistede 1/3 af sit territorium
Det blev forbudt at tale tysk i Danmark

Hvilket politisk parti opstod i 1870’erne som en del af arbejderbevægelsen?
Det Radikale Venstre
Socialdemokratiet
Venstre

Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?
Socialistisk Folkeparti
Venstre
Socialdemokratiet

Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med bade produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
I anden halvdel af 1600-tallet
I anden halvdel af 1800-tallet
I anden halvdel af 1900-tallet

Hvilket land var mål for de fleste af de danskere, der udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet?
Rusland
Storbritannien
USA

Hvilken person forbinder man specielt med folkehøjskolerne?
Grundtvig
Holberg
Kingo

I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk ”systemskifte” (parlamentarisme). Hvad gik det ud på?
At regeringsmagten gik til partiet Højre
At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år
At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget

Hvilket parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre?
Kristeligt Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Det Radikale Venstre

Under 1. verdenskrig var Danmark?
Neutralt
Allieret med Tyskland
Allieret med Frankrig og Storbritannien

Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark
at blive genforenet med Sønderjylland
at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge
at afskaffe enevælden

Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister?
1853
1960
1924

Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?
22. Juni 1941
1. September 1939
9. April 1940

Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,
at Folketinget skulle hjemsendes
at den danske regering blev afsat
at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland

Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet fra den tyske besættelse?
29. august 1943
5. maj 1945
9. april 1940

Under anden verdenskrig levede der ca. 8.000 jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste danske jøder i 1943?
De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland
De fleste danske jøder flygtede til Sverige
De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien

I 1945 blev de Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem?
Ved oprettelsen i 1945
Efter Cuba-krisen i 1962
Efter opstanden i Ungarn i 1956

Hvilken forsvarsalliance blev Danmark medlem af i 1949?
Warszawa-pagten
Vestunionen
NATO

Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP?
Retsforbundet
VS – Venstresocialisterne
SF – Socialistisk Folkeparti

I 1970’erne opstod en græsrodsbevægelse, der hed Rødstrømpebevægelsen. Hvad arbejdede den for?
Forbud mod abort
Ligestilling mellem mænd og kvinder
At kvindernes plads var i hjemmet

I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:
indførelse af et fælleseuropæisk militær
flere kolonihaver i storbyerne
modstand mod atomkraft

Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter Efafstemningen i 1972?
Poul Schlüter
Jens Otto Krag
Thorvald Stauning

Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973?
EF
COMECON
EFTA

Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 ”Jordskredsvalget”?
Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering
Fordi der var en meget høj valgdeltagelse
Fordi mange nye partier kom i Folketinget

Der var økonomisk krise i Danmark i 1970’erne. Hvordan kom den til udtryk?
Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte
Der var arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen
Prisen på fast ejendom faldt markant

Hvilken statsminister ledede firkløver-regeringen i 1980’erne?
Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)
Uffe Ellemann-Jensen (Venstre)
Poul Schlüter (Det Konservative Folkeparti)

Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?
Afstemningen om EF-pakken
Afstemningen om December-pakken
Afstemningen om EU’s østudvidelse

Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt?
1960’erne
1950’erne
1980’erne

Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?
Rom-traktaten
Paris-traktaten
Maastricht-traktaten

Hvornår blev Dansk Folkeparti dannet?
1995
1982
1973

Hvornår blev Enhedslisten dannet?
1989
1973
1870

I Danmark har de fleste regeringer siden 2. verdenskrig været:
flertalsregeringer
mindretalsregeringer

Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de sidste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet?
Atomenergi
Kul
Vindenergi

Hvad kaldes Danmarks forfatning?
Danmarks Riges Grundlov
Det danske Demokratis Grundlov
Det danske Riges Forfatning

Hvilket år underskrev den danske konge Danmarks første frie forfatning, Danmarks Riges Grundlov?
1660
1901
1849

Hvornår er grundloven senest blevet ændret?
1849
1901
1953

Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?
1915
1849
1901

Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem:
En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt
Dronningen, regeringen og den dømmende magt
Dronningen, Folketinget og EU

I hvilken bygning har Folketinget til huse?
Amalienborg
Frederiksborg
Christiansborg

I hvilken by ligger Christiansborg?
København
Odense
Århus

Hvad hedder det danske parlament?
Folketinget
Overhuset
Landstinget

Hvor mange medlemmer har Folketinget?
179
192
145

Er Folketingets møder åbne for offentligheden?
Ja, men kun for medlemmer af et parti
Nej
Ja

Kan et folketingsmedlem, som træder ud af sit parti, forsat sidde i Folketinget?
Ja
Ja, men medlemmet kan ikke deltage i afstemninger
Nej

En regering består af ministre. Hvor mange ministre skal der udpeges?
Der skal mindst udpeges 10 ministre
Der skal udpeges 18 ministre
Der gælder ikke noget krav om et bestemt antal ministre

Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget?
Ja
Nej

Folketingets hovedopgave er
at sørge for, at landets love føres ud i livet
at sikre, at lov og orden opretholdes
at vedtage love og føre kontrol med regeringen

Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet

Hvem kan blive medlem af et folketingsudvalg?
Enhver borger
Embedsmænd, der er ansat i et ministerium
Medlemmer af Folketinget

Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles et antal gange, før det kan blive vedtaget af Folketinget. Hvor mange behandlinger skal et lovforslag igennem?
3 gange
6 gange
9 gange

Hvor ofte skal der ifølge grundloven afholdes folketingsvalg?
Mindst hvert fjerde år
Mindst hvert andet år
Mindst hvert sjette år

Hvem udskriver valg til Folketinget?
Folketingets formand
Folketingets ombudsmand
Statsministeren

Hvor gammel skal man mindst være for at have valgret til Folketinget?
15 år
25 år
18 år

For at kunne vælges til medlem af Folketinget skal man mindst være
24 år
20 år
18 år

Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?
Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark
Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig
Man skal betale skat og have dansk indfødsret

Når der er valg til Folketinget,
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort

Når der afholdes valg til Folketinget,
har alle vælgere pligt til at stemme
har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme
må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme

Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark?
Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på
Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på
Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette

Til medlem af Folketinget
kan en person kun vælges for én valgperiode
kan en person genvælges for flere valgperioder

Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?
Ja, fra Færøerne og Grønland
Ja, fra Island
Ja, fra Sydslesvig

Hvor mange procent af de gyldige stemmer skal et parti normalt opnå for at blive repræsenteret i Folketinget ved valg i Danmark?
8 %
2 %
6 %

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Ved hvilket af følgende valg i Danmark er valgdeltagelsen normalt lavest?
Ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd
Ved valg til Folketinget
Ved valg til Europa-Parlamentet

I de seneste 50 år har der været afholdt 11 folkeafstemninger i Danmark om bestemte spørgsmål. Hvad har over halvdelen af disse afstemninger handlet om?
Danmarks forhold til EF/ EU
Ændring af skatte- og momsregler
Love om offentlige anlægsarbejder (byggeri af veje og broer)

Hvilken titel har den minister, som leder den danske regering?
Forbundsminister
Præsident
Statsminister

Hvem er Danmarks statsoverhoved?
Folketingets ombudsmand
Folketingets formand
Dronningen

Hvem underskriver en lov?
Justitsministeren
Dronningen og en minister
Statsministeren

Skal Danmarks dronning være medlem af den danske folkekirke?
Nej
Ja

Hvad er forudsætningen for, at der kan udpeges en regering?
De partier, der indgår i regeringen, skal have flertal i Folketinget
Regeringen skal have støtte fra 2/3 af folketingets medlemmer
Der er ikke noget krav om flertal – men regeringen må ikke have et flertal imod sig i Folketinget

Hvordan udnævnes det personale (embedsmændene), der arbejder i et ministerium?
Embedsmændene ansættes, så de repræsenterer alle partier i Folketinget
Embedsmændene ansættes efter deres politiske tilhørsforhold
Embedsmændene ansættes efter deres kvalifikationer

Demokratiet i Danmark er et repræsentativt demokrati. Hvad vil det sige?
At folketingsmedlemmerne skal spørge deres valgkreds, før de deltager I Folketingets afstemninger
At Folketingets sammensætning vedrørende køn, alder og social baggrund svarer til befolkningen
At befolkningen vælger repræsentanter til Folketinget, og at Folketinget tager beslutninger på folkets vegne

Hvor mange kommuner er der i Danmark?
98
5
179

Hvad kaldes den øverste administrative og politiske leder af en kommunalbestyrelse?
En borgmester
En bestyrelsesformand
En formand

Hvor ofte afholdes der valg til kommunalbestyrelsen?
Hvert sjette år
Hvert fjerde år
Hvert år

Hvilke af følgende opgaver er kommunale?
Børnehaver og folkeskolen
Sygehuse og sygesikring
Politi og videregående uddannelser

Hvilke opgaver varetager kommunerne?
De har ansvar for bl.a. hospitaler
De har ansvar for bl.a. gymnasier og politi
De har ansvar for bl.a. folkeskolen og ældreplejen

Hvor mange regioner er der i Danmark?
5
7
13

Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg
Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm

Hvor ofte afholdes der valg til regionsrådet?
Hvert år
Hvert sjette år
Hvert fjerde år

Hvilke af følgende opgaver er regionale?
Børnehaver og folkeskolen
Politi og videregående uddannelser
Sygehuse og sygesikring

Hvor gammel skal en borger mindst være for at kunne have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
18 år
22 år
20 år

Kan udenlandske statsborgere have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
Nej
Ja, hvis de enten er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller I Grønland i de sidste tre år forud for valgdagen

Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?
Det har staten og kommunerne
Det har staten, regionerne og kommunerne
Det har kun staten

Hvem har ansvaret for politiet?
Regionerne
Kommunerne
Staten

Hvad hedder det europæiske samarbejde, som Danmark har været medlem af siden 1973?
Europarådet
EU (tidl. EF)
Europas Forenede Stater

Hvilke lande grundlagde EF i 1950’erne?
Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Danmark, Irland og Storbritannien

Hvor mange lande er pr. 1. januar 2007 medlem af EU?
35
15
27

Hvilket af følgende lande er medlem af EU?
Island
Rusland
Sverige

Hvilket af følgende nordiske lande er ikke medlem af EU?
Norge
Finland
Sverige

Hvilke forbehold har Danmark i forhold til samarbejdet i EU?
Danmarks forbehold angår unionsborgerskabet, euroen, forsvarsområdet og dele af samarbejdet om fælles rets- og udlændingepolitik
Danmarks forbehold angår EU’s fødevarepolitik
Danmarks forbehold angår EU’s miljøpolitik

Borgerne i EU’s medlemslande vælger ved direkte valg medlemmerne af:
Rådet for Den Europæiske Union
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i Danmark ved valget I 2004?
14
3
47

Hvor ofte afholdes valg til Europa-Parlamentet?
Hvert syvende år
Hvert femte år
Hvert tredje år

Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?
NATO
WTO
Europarådet

Hvem er medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union?
Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer
Ministre udpeget af Europa-Parlamentet
Ministre udpeget af EU-kommissionen

Hvad hedder det nordiske samarbejdsorgan, der varetager samarbejdet mellem de nordiske parlamenter?
FN
Nordisk Råd
Norden

Hvad hedder den internationale organisation for fred og sikkerhed, som Danmark har været medlem af siden 1945?
FN
WTO
NATO

Danmark opfylder FN’s målsætning om bidrag til internationalt udviklingsarbejde. Hvor stort bidrag bør der ifølge denne målsætning gives pr. år målt i procent af bruttonationalindkomsten (BNI)?
0,1 %
3,5 %
0,7 %

Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?
Warszawa-pagten
Vestunionen
NATO

Hvad er NATO?
En international økonomisk sammenslutning
En international forsvarsalliance
En international sammenslutning, der arbejder for økonomisk udvikling I resten af verden

Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?
Ægypten
Tyrkiet
Rusland

Hvem handler Danmark mest med?
USA
De øvrige EU-lande og Norge
Japan

Hvor stor en andel af kvinderne i den erhvervsaktive alder i Danmark er tilknyttet arbejdsstyrken?
Ca. 25 %
Ca. 75 %
Ca. 50 %

Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?
Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse
Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes
Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder

Hvor stor en del af alle beskæftigede arbejder i det offentlige, når man medtager alle de offentlige opgaver (undervisning, administration, sundhed, service osv.)?
Omkring 15 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 30 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige
Omkring 5 % af alle beskæftigede arbejder i det offentlige

Hvor mange lønmodtagere i Danmark er medlem af en faglig organisation?
Ca. 30 %
Ca. 80 %
Ca. 50 %

Andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, er forholdsvis høj I Danmark. I Danmark
skal en lønmodtager være medlem af en fagforening i mindst 10 år
skal en lønmodtager være medlem af en fagforening, så længe
er det valgfrit, om man vil være medlem af en fagforening

Hvis interesser repræsenterer LO?
Arbejdsgivernes
Lønmodtagernes
De selvstændige erhvervsdrivendes

Hvis interesser repræsenterer DA?
Lønmodtagernes
De selvstændig erhvervsdrivendes
Arbejdsgivernes

Kan fædre i Danmark få orlov i forbindelse med deres barns fødsel?
Nej
Ja
Ja, men kun hvis barnet er alvorligt sygt

Må børn under 13 år arbejde uden for hjemmet?
Ja
Nej

Hvilken tro bygger den danske folkekirke på?
Den katolske tro
Den jødiske tro
Den protestantiske (evangelisk-lutherske) tro

Hvem betaler kirkeskat?
Det gør kun medlemmer af folkekirken
Det gør alle, der bor i landet
Det gør alle, der kommer i kirken

Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?
Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet
Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
Nej

Hvilke særlige rettigheder opnår godkendte menigheder og trossamfund uden for folkekirken?
De opnår ret til, på lige fod med folkekirken, at få staten til at opkræve deres kirkeskat
De opnår ret til at registrere fødsler og navngivning
De opnår ret til at foretage vielser med juridisk gyldighed

Hvilken trosretning er den næststørste i Danmark?
Islam
Jødedommen
Katolicismen

Test dig selv her: www.indfodsretsprove.com

Hvis du vil være lærling så tjek Opsvinget.dk